Δίολκος

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας *

Eνημερώνουμε, ευαισθητοποιούμε και εκπαιδεύουμε την τοπική
κοινότητα σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Δυο λόγια για το Κέντρο Πρόληψης ”δίολκος”

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1999 και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2000 στο Νομό, με τη στήριξη και εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν συμβουλευτική σε γονείς, εφήβους και νέους που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ομάδες γονέων για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων στην οικογένεια, εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προγράμματα πρόληψης που εφαρμόζονται στο σχολείο, βραχείες παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές, εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη κοινότητα.

Ο σκοπός μας

Το Κέντρο Πρόληψης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης της εξάρτησης. Σκοπός της  πρόληψης είναι η ενίσχυση και η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του ατόμου ως ασπίδα απέναντι στις εξαρτήσεις.

Οι στόχοι μας

  • Έγκυρη ενημέρωση για τις μορφές εξάρτησης
  • Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας στην πρόληψη
  • Βιωματική εκπαίδευση ομάδων στόχων για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων
  • Δικτύωση και συνεργασία με φορείς πρόληψης και θεραπείας

Skip to content