ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΓΧΟΣ ΚΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Στην αναρτημένη ανακοίνωση με τη βιωματική παρέμβαση «Άγχος κι εξετάσεις» στην ομάδα στόχο των μαθητών της Γ΄Λυκείου, περιλαμβάνονται:

 1. Το σκεπτικό
 2.  Ο σκοπός
 3. Οι στόχοι
 4.  Η μεθοδολογία
 5.  Η αξιολόγηση
 6. Τα συμπεράσματα
 7.  Φωτογραφικό υλικό από βιωματικές παρεμβάσεις σε λύκεια
 8. Αποσπάσματα από τα έργα των μαθητών
 9.  Ενδεικτικά εμψυχωτικά μηνύματα που μοιράζονται στους μαθητές στο τέλος της παρέμβασης.

Δήμητρα Παπαναστασίου- Επιστημονική Υπεύθυνη

 Αθηνά Γαϊτάνη– Επιστημονικό στέλεχος

Για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ»

 τηλέφωνο: 27410.75990 email: kdiolkos@otenet.gr

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΓΧΟΣ ΚΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Στην αναρτημένη ανακοίνωση με τη βιωματική παρέμβαση «Άγχος κι εξετάσεις» στην ομάδα στόχο των μαθητών της Γ΄Λυκείου, περιλαμβάνονται:

 1. Το σκεπτικό
 2.  Ο σκοπός
 3. Οι στόχοι
 4.  Η μεθοδολογία
 5.  Η αξιολόγηση
 6. Τα συμπεράσματα
 7.  Φωτογραφικό υλικό από βιωματικές παρεμβάσεις σε λύκεια
 8. Αποσπάσματα από τα έργα των μαθητών
 9.  Ενδεικτικά εμψυχωτικά μηνύματα που μοιράζονται στους μαθητές στο τέλος της παρέμβασης.

Δήμητρα Παπαναστασίου- Επιστημονική Υπεύθυνη

 Αθηνά Γαϊτάνη– Επιστημονικό στέλεχος

Για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ»

 τηλέφωνο: 27410.75990 email: kdiolkos@otenet.gr

Skip to content