ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 ξεκινά το διαδικτυακό σεμινάριο καθηγητών με στόχο την εκπαίδευση στο υλικό του Κ.Π Πυξίδα “Εφηβεία και σχολική ζωή” το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες των εφήβων και την αλληλεπίδρασή τους στο σχολικό πλαίσιο με τους Σημαντικούς Άλλους.

Οι εκπαιδευμένοι καθηγητές ως οι βασικοί Σημαντικοί Άλλοι, θα εφαρμόσουν τον εν λόγω υλικό στους μαθητές τους, προκειμένου οι έφηβοι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους, να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν δύσκολές συμπεριφορές, να εξοικειωθούν με το σχολικό πλαίσιο και να λειτουργήσουν ομαλά και αρμονικά σε επίπεδο φίλων, τάξης και σχολείου.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τρεις τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Το Κέντρο Πρόληψης Δίολκος θα παρέχει εποπτεία στους εκπαιδευμένους καθηγητές, κατά την εφαρμογή του υλικού. Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου

Skip to content