{ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ}

|ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ|

Έπειτα από αιτήματα επαγγελματιών ψυχικής υγείας για εθελοντική συνεισφορά στο έργο του ΚΠ Δίολκος, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ομάδας εθελοντών.
Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών της πρόληψης, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη σύνδεση της τοπικής κοινότητας με το Κέντρο Πρόληψης εδραιώνοντας έτσι τοπικούς πυρήνες και πολλαπλασιαστές του έργου της Πρόληψης στην Κοινότητα.
Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου σχεδίασε και υλοποίησε το βιωματικό εργαστήρι “Πρόληψη των Εξαρτήσεων”, που είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην εξάρτηση αλλά και την εκπαίδευση γενικά στην έννοια και φιλοσοφία της πρόληψης.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν.
Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες δράσεις.

Συντονίστρια: Αναστασία Μητσάκου, Ψυχολόγος- Επιστ. Στέλεχος ΚΠ Δίολκος

Skip to content