ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης ¨Δίολκος¨ ολοκλήρωσε σήμερα το πρόγραμμα παρέμβασης ¨ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ¨για τους μαθητές και των δύο τμημάτων της Γ΄ Τάξης.

Οι μαθητές ζωγράφισαν, μοιράστηκαν μεταξύ τους θετικά σχόλια και μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες προσέγγισαν την έννοια της αυτοεκτίμησης.

Συντονίστρια: Αναστασία Μητσάκου, Ψυχολόγος

Skip to content