ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Bιωματικά σεμινάρια για την Α΄ Τάξη Γυμνασίου Αγίων Θεοδώρων

Τα βιωματικά σεμινάρια για την Α΄ Τάξη Γυμνασίου Αγίων Θεοδώρων σχετίζονται με τις εξαρτητικές συμπεριφορές δίνοντας έμφαση στην εξάρτηση από το διαδίκτυο.

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου

Skip to content