ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ “Διαχείριση Θυμού”

Ολοκληρώθηκε σήμερα το Πρόγραμμα Παρέμβασης του Κέντρου Πρόληψης Δίολκος με θέμα τη “Διαχείριση Θυμού” στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου για τους ανήλικους κρατούμενους.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο δίωρες συναντήσεις (19 & 20 Ιουλίου) και σκοπό είχε τη διερεύνηση του συναισθήματος του Θυμού αλλά και τους τρόπους διαχείρισης και ελέγχου της συμπεριφοράς τους.

Οι νεαροί κρατούμενοι συζήτησαν τους λόγους που τους προκαλούν νεύρα, θυμό και ένταση, ανέπτυξαν τις αντιδράσεις τους για κάθε ερέθισμα και προσπάθησαν και οι ίδιοι να σκεφτούν και να προτείνουν πιο λειτουργικούς και θετικούς τρόπους διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων.

Συντονίστριες: Αθηνά Γαϊτάνη, Κοινωνική Λειτουργός και Αναστασία Μητσάκου, Ψυχολόγος

Skip to content