“Μπροστά στο Γυμνάσιο”- Δημοτικό Δερβενίου

Πραγματοποιήθηκε χθες βιωματική παρέμβαση στο Δημοτικό Δερβενίου με θέμα “Μπροστά στο Γυμνάσιο”. Τα παιδιά εστίασαν στις αξίες της ζωής, στους ενήλικους υποστηρικτές τους, αλλά και στην πίστη στον εαυτό τους, πράγματα που θα τα βοηθήσουν να γεφυρώσουν την απόσταση ανέμεσα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Δημοσιεύουμε ενδεικτικά την αντιποροσωπευτική φράση ενός μαθητή ” Σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες στο Γυμνάσιο αλλά κάτι μου λέει ότι θα είναι πολύ ωραία, αν πιστέψουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε”

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου

Skip to content