Μπροστά στο Γυμνάσιο Σοφικο

Από τη σημερινή μας βιωματική παρέμβαση στη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού. Μαζί χτίσαμε τη γέφυρα ανάμεσα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, εκφράζοντας τους φόβους μας και ανακαλύπτοντας τα δυνατά μας σημεία, για να τους διαχειριστούμε. 

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου.

Skip to content