“Μπροστά στο Γυμνάσιο” – 4ο Δημοτικό Κιάτου

Σήμερα πραγματοποιήσαμε τη βιωματική παρέμβαση “Μπροστά στο Γυμνάσιο” στη ΣΤ’ τάξη του 4ου Δημοτικού Κιάτου. Τα παιδιά κουβαλούν συνήθως μια γιγαντωμένη εικόνα για το Γυμνάσιο μέσα από τις αφηγήσεις φίλων και συγγενών. Η έκφραση των ανησυχιών, των φόβων και των παγιωμένων πεποιθήσεων, μέσα από το βιωματικό παιγνίδι και την αλληλεπίδραση, καθώς και το μοίρασμα μέσα σε ένα ασφαλές διαλογικό πεδίο, αμβλύνει σημαντικά αυτήν την εικόνα, η οποία σταδιακά αποκτά ρεαλιστικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους της αλλαγής, αλλά και τη συνειδητοποίηση των εφοδίων που διαθέτουν ως χαρακτήρες για τη διαχειριστούν αποτελεσματικά.

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου

Skip to content