Μπροστά στο Γυμνάσιο

Το Κέντρο Πρόληψης Δίολκος ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος “Μπροστά στο Γυμνάσιο” σε συνεργασία με την Α΄μια Εκπαίδευση της Π.Ε Κορινθίας, στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού και συγκεκριμένα στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, με στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών από την Α΄μια στη Β΄μια Εκπαίδευση. Οι ημερομηνίες των δράσεων θα ανακοινώνονται ξεχωριστά για κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Skip to content