Ομιλία με θέμα ΄΄Όρια στην προσχολική ηλικία: ασφάλεια ή περιορισμός” στο Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο Κορίνθου

Στιγμιότυπα από την ομιλία του Κέντρου Πρόληψης ”Δίολκος” στο Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο Κορίνθου με θέμα ΄΄Όρια στην προσχολική ηλικία: ασφάλεια ή περιορισμός΄΄.

Τα όρια είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια, τις σχέσεις και τα πλαίσια και ως εκ τούτου χρειάζεται να φροντίζουμε να τα διδάξουμε στα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μάλιστα, η προσχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα καθοριστική περίοδος, καθώς εντός της λαμβάνουν χώρα αξιοσημείωτα αναπτυξιακά ορόσημα και πολλές εμπειρίες κοινωνικοποίησης για τα παιδιά.

Στα πλαίσια της ομιλίας οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη σημασία της οριοθέτησης, αναπτύχθηκαν αποτελεσματικοί τρόποι να τίθενται τα όρια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ προτάθηκαν και ορισμένες χρήσιμες τεχνικές.

Ακολούθησε συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα, αλλά εξέφρασαν και σκέψεις αναφορικά με την οριοθέτηση και το γονικό και εκπαιδευτικό ρόλο αντίστοιχα.

Συντονίστρια: Ελένη-Μαρία Δήμου
Ψυχολόγος/Επιστημονικό Στέλεχος Κ.Π ”Δίολκος”.

Skip to content