ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης ΠΕ Κορινθίας Δίολκος

(Πράξη με τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ¨ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- Υποέργο 3 ¨Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης¨ με κωδικό ΟΠΣ 5043329)

υλοποίησαν την τελευταία δίωρη συνάντηση ευαισθητοποίησης με θέμα “ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ” την Τρίτη 14 Νοεμβρίου.

Συντονίστριες: Αθηνά Γαϊτάνη, Αναστασία Μητσάκου

Skip to content