ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης ΠΕ Κορινθίας Δίολκος

(Πράξη με τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ¨ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- Υποέργο 3 ¨Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης¨ με κωδικό ΟΠΣ 5043329)

υλοποίησαν την πρώτη δίωρη συνάντηση ευαισθητοποίησης με θέμα “Εξαρτήσεις” την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Συντονίστριες: Αθηνά Γαϊτάνη, Αναστασία Μητσάκου

Skip to content