ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΠ ΔΙΟΛΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΠ ΔΙΟΛΚΟΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ “ΔΙΟΛΚΟΣ¨

Skip to content