ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Αιτήσεις: από 14/11 έως 24/11)

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κορινθίας “ΔΙΟΛΚΟΣ” προκηρύσσει 2 θέσεις Ψυχολόγων με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα(1) έτος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/11/2023 έως 24/11/2023, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Κέντρου Πρόληψης, Απ. Παύλου 66, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος

Τηλ: 2741075990

Skip to content