Ψυχική Ανθεκτικότητα- 2η συνάντηση

Η δεύτερη συνεδρία της βιωματικής εκπαίδευσης καθηγητών στην Ψυχική Ανθεκτικότητα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου με ενεργό συμμετοχή και συναδελφικότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες συνδεθήκαμε, μιλήσαμε για τις δυσκολίες στον επαγγελματικό χώρο και ανακαλύψαμε το θετικό μέσα σε αυτές.

Skip to content