ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ολοκληρώθηκε με την τρίτη συνεδρία η βιωματική εκπαίδευση καθηγητών στην Ψυχική Ανθεκτικότητα. ” Εκδραματίζοντας την κρίση και νοηματοδοτώντας την εμπειρία”

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου

Skip to content