7ο Δημοτικό Κιάτου ” Μπροστά στο Γυμνάσιο”

Στις 17 Μαϊου πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου με θέμα τη μετάβαση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές επεξεργάστηκαν τα συναισθήματα που νιώθουν γύρω από το θέμα αυτό και αναζήτησαν τρόπους για τη φροντίδα του εαυτού ως ασπίδα προστασίας απέναντι στο φόβο.

Συντονίστρια: Δήμητρα Παπαναστασίου, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης ΔΙΟΛΚΟΣ

Skip to content